فرم ثبت نمایندگی


مشخصات فردی نماینده

  نام و نام خانوادگی   نام پدر   شماره شناسنامه
  کد ملی     تاریخ تولد   محل صدور
  میزان تحصیلات ایمیل   وضعیت تاهل
  استان   شهر   تلفن همراه  
  تلفن محل سکونت     کد پستی محل سکونت   آدرس محل سکونت

مشخصات محل کار نماینده

  نام فروشگاه/دفترکار   نام صاحب جواز کسب   شماره جواز کسب/شماره ثبت شرکت
  وضعیت مالکیت محل کار   تاریخ شروع به کار
  تلفن محل کار     کد پستی محل کار   آدرس محل کار

لطفا نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس دو نفر از همکاران صنف خود(از موبایل یا کامپیوتر) که با آن ها همکاری خرید داشته اید را اعلام نمایید


نام و نام خانوادگی معرف شماره تماس معرف آدرس معرف

لطفا حداقل یک حساب با مشخصات زیر تکمیل نمایید


نام بانک شعبه شماره حساب تاریخ افتتاح حساب
       

لطفا مدارک زیر را به آدرس شرکت پست نمایید
کپی شناسنامه
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی جواز کسب
کپی اجاره نامه /سند مالکیت
تصویر محل کار
یکی از قبوض برق و یا آب و یا گاز
پرینت 6 ماهه حساب بانکی با مهر و امضای بانک


ثبت سفارش