فروشگاه اقساطی آرسام


فرم ثبت نمایندگی

مشخصات فردی نماینده

مشخصات محل کار نماینده

لطفا نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس دو نفر از همکاران صنف خود(از موبایل یا کامپیوتر) که با آن ها همکاری خرید داشته اید را اعلام نمایید

لطفا حداقل یک حساب با مشخصات زیر تکمیل نمایید

لطفا مدارک زیر را به آدرس شرکت پست نمایید

کپی شناسنامه / کپی شناسنامه / کپی کارت ملی / کپی جواز کسب / کپی اجاره نامه یا سند مالکیت / تصویر محل کار / یکی از قبوض برق و یا آب و یا گاز / پرینت 6 ماهه حساب بانکی با مهر و امضای بانک