درخواست خرید اقساطی کالای پیشنهادی و نا موجود

  نام محصول :
  قیمت محصول :
تومان  
تعداد اقساط :
تعداد چک :
پیش پرداخت :
تومان
مبلغ هر چک : تومان
مبلغ پیش پرداخت :    تومان
 
 
 
مشتری گرامی نحوه خرید شما نیازمند ضامن است.شما می توانید با افزایش پیش پرداخت نیاز به ضامن را حذف کنید و یا با انتخاب گزینه خرید اقساطی و داشتن اطلاعات ضامن ادامه خرید را انجام دهید
مشتری گرامی مبلغ هر چک باید از1,000,000 تومان کمتر باشد
لطفا نحوه پرداخت رااز محاسبه گر سمت چپ مشخص نمایید
حداقل مقدار پیش پرداخت 15 درصد قیمت کالا می باشد