قوانین و مقررات

:قوانین و مقررات آرسام به شرح زیل میباشد

1- کالاهایی که به صورت اقساطی درخواست میشود 72 ساعت زمان برای بررسی نیاز دارد.

2- به دلیل زمان بر بودن بررسی حساب قیمت در زمانی که حساب تایید میشود قابل استناد است.

3- تا زمانی که بعد از تایید حساب مشتری واریزی نداشته باشد قیمت متغییر میباشد.

4- حسابهای که کمتر از دو سال از افتتاح آنها میگذرد مورد تایید شرکت نیست.

5- حسابهای بانکها غیر از ملی - صادرات - سپه - ملت  نیازمند پرینت میباشد.

6- پرینت باید حتما با مهر بانک باشد.

7-حساب های پست بانک ، بانک حکمت و قوامین مورد تایید شرکت آرسام نمیباشد.

8- تحویل کالا حضوری میباشد و حضور صاحب حساب الزامی است.

9- گارانتی کالاها بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد.

10- کپی از کارت شناسایی به همراه قبض از محل سکونت در هنگام تحویل کالا الزامی میباشد.