شکایات


شما می توانید از طریق فرم زیر شکایت خود را به اطلاع شرکت برسانید

 نام
پست الکترونیک
 
 تلفن همراه
 
 عنوان شکایت
 متن شکایت

شکایات به شرح زیر می باشد

 • e
  (1396/03/23 16:23:36) :

  e

  پاسخ مدیر :
 • e
  (1396/03/23 16:23:33) :

  e

  پاسخ مدیر :
 • بل
  (1396/03/23 16:23:0) :

  پاسخ مدیر :
 • مهدی مرادی
  (1396/03/23 16:22:56) :

  دوربین جلو خوب نیس

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:30) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:27) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:24) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:21) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:15) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:18) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:6) :

  پاسخ مدیر :
 • (1396/03/23 16:23:4) :

  پاسخ مدیر :
 • حمیدجعفری
  (1396/03/30 13:20:47) :

  عدم دریافت سفارش

  پاسخ مدیر :