شکایات


شما می توانید از طریق فرم زیر شکایت خود را به اطلاع شرکت برسانید

 نام
پست الکترونیک
 
 تلفن همراه
 
 عنوان شکایت
 متن شکایت

شکایات به شرح زیر می باشد

 • e
  () :

  e

  پاسخ مدیر :
 • e
  () :

  e

  پاسخ مدیر :
 • بل
  () :

  پاسخ مدیر :
 • مهدی مرادی
  () :

  دوربین جلو خوب نیس

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :
 • () :

  پاسخ مدیر :