درخواست خرید اقساطی کالای پیشنهادی و نا موجود

نام محصول :
 
قیمت محصول :
تومان    
تعداد اقساط : کاربر گرامی برای تعیین شرایط پرداخت خود میتوانید از محاسبه گر آرسام استفاده نمایید توجه داشته باشید که هرچه تعداد ماهانه اقساط شما بیشتر باشد کارمزد بیشتری پرداخت خواهید نمود
تعداد چک :کاربر گرامی با تغییر پیمایش زیرمیتوانید تعداد چکها را تغییر دهید توجه داشته باشید که هرچه تعداد چکها نزدیک به تعداد ماهها باشد مبلغ کارمزد کمتر میشود(افزایش تعداد چک مجموع پرداختی را کاهش میدهد)
پیش پرداخت : کاربر گرامی با تغییر پیمایش زیر میتوانید مبلغ پیش پرداخت خود را تعیین کنید پیش پرداخت بیشتر میتواند در کاهش مجموع پرداختی تاثیر داشته باشد
مبلغ هر چک : تومان
مبلغ پیش پرداخت :    تومان
 
 
 
لطفا نحوه پرداخت رااز محاسبه گر سمت چپ مشخص نمایید
شرکت آرسام با نحوه انتخابی اقساط شما موافق نمی باشد لطفا مجدد از محاسبه گر استفاده کنید